Home

Als professioneel medicus probeer ik de werkgever en de werknemer te begeleiden in het oplossen van het probleem dat “verzuim” heet. Voor de werkgever is het verzuim een probleem omdat hij moreel en wettelijk verplicht is te zorgen dat zijn personeel gezond aan het werk is en kan blijven, met inachtneming van medische beperkingen die hij of zij heeft. Voor de werknemer is het verzuim een probleem, omdat hijzelf niet kan beoordelen of zijn ziekte, gebrek of handicap nu wel of niet leidt tot arbeidsongeschiktheid.

In dit laatste item ligt de kern van mijn persoonlijke visie:

Ziekte betekent niet automatisch ongeschikt voor arbeid!
(onder ziekte moet hier worden verstaan elke lichamelijke of geestelijke ongesteldheid van de werknemer, ongeacht de oorzaak)

Welke beleid pas ik toe om mijn doel te bereiken?

Voor de mensen die onder mijn hoede staan is essentieel dat zij vanaf het begin van hun ziekte begeleid worden in het zoeken naar mogelijkheden om het eigen of passend werk in welke vorm dan ook te hervatten. Uiteraard ben ik daarbij afhankelijk van de mogelijkheden die een werkgever daarin kan of wil bieden. We moeten pogen één team te vormen waarin we mijn eerder genoemd doel kunnen nastreven .

Door de jarenlange ervaring weet ik als geen ander dat de wijze waarop mensen met hun ziekte of handicap omgaan per cultuur en zelfs per persoon verschilt. Die waardevolle ervaringen gebruik ik dagelijks, waarbij ik me er steeds vaker van bewust ben dat veel werknemers kiezen voor de korte termijn van in eigen tempo arbeidsgeschikt worden in plaats van actief aan re-integratie meewerken, niet wetende dat de overheid in deze met de WIA regels slechte wil afstraft. Daartegenover staat ook weer dat ook de houding van de sommige werkgevers ook tot dezelfde consequenties leidt.

Ik geef hieronder een overzicht van de bedrijven die ooit door mij zijn begeleid, waaruit blijkt dat ik op vrijwel alle gebieden thuis ben.
Grafische industrie, IT- bedrijf, middelgrote en kleine gemeenten, smeerkaasfabriek, groot- en klein metaal, boekbinderijen, vleesverwerkende industrie, agrarische sector.

Daarnaast heb ik de laatste jaren een WSW bedrijf begeleid en enkele projecten met bijstandsuitkeringgerechtigden gedaan met het doel om deze bijzondere populatie na jaren van inactiviteit weer in het arbeidsproces te betrekken.