Arbowet

De huidige Arbowet

De Arbowet is aangepast om de volgende redenen:

  1. Door de huidige gedetailleerde regels zien werkgevers vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom wil het kabinet overbodige regels schrappen en ondernemingen meer ruimte geven voor maatwerk. De arboregels worden daarmee eenvoudiger en makkelijker uitvoerbaar. Meer ruimte voor eigen inbreng van werkgevers en werknemers betekent ook meer draagvlak voor het arbobeleid binnen ondernemingen. Hiermee verbeteren de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
  2. Het kabinet wil de administratieve lasten voor bedrijven verminderen.
  3. De omslag naar minder gedetailleerde regels en meer maatwerk sluit aan bij het verzuim- en re-integratiebeleid. Werkgevers en werknemers krijgen zo samen meer verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en re-integratie op het werk.

De herziene Arbowet moet leiden tot:

  1. Betere arbeidsomstandigheden op de werkvloer.
  2. Meer draagvlak voor het arbobeleid binnen een onderneming.
  3. Meer maatwerk binnen de onderneming.
  4. Betere aansluiting bij het niveau van Europese regelgeving.
  5. Minder gedetailleerde regels en administratieve lasten voor bedrijven.
  6. Aangepaste inzet van de Arbeidsinspectie, met meer informatie waar op gelet wordt en waar de preventie het meest belangrijk is.
  7. Minder regels en minder administratieve lasten voor het vrijwilligerswerk, terwijl de wettelijke bescherming bij ernstige risico’s blijft bestaan.

Het arbeidsomstandigheden spreekuur (“open spreekuur”)

Het arbeidsomstandigheden spreekuur als verplichte taak vervalt . Het organiseren van een spreekuur is in beginsel een zaak tussen werkgever en werknemers. Zij kunnen hieraan zelf vorm geven. Werknemers moeten toegang hebben tot een arbodeskundige. Dit kan gaan om een deskundige van de arbodienst, de bedrijfsarts, maar ook de eigen aangestelde preventiemederwerker kan deze functie vervullen. Eea moet beschreven worden in de RI&E

 

Meer lezen: www.arbonieuwestijl.nl