Beheersing

U moet bij de maatwerkregeling de risico-inventarisatie en -evaluatie ter toetsing voorleggen aan één van de vier kerndeskundigen (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, bedrijfsarts en arbeids- en organisatiedeskundige) Als u aan deze voorwaarden voldoet kunt u er via de maatwerkregeling voor kiezen om:

 

– alle deskundige arbo-ondersteuning extern in te kopen, bijvoorbeeld bij een bedrijfsarts

– alle deskundige arbo-ondersteuning intern te organiseren, door middel van het in dienst nemen van kerndeskundigen

– een combinatie van bovenstaande twee mogelijkheden, bijvoorbeeld een veiligheidskundige aanstellen en andere arbodeskundigen inhuren

 

Ook bij de maatwerkregeling blijft de werkgever verantwoordelijk voor het zich laten bijstaan voor wat betreft de volgende vijf onderwerpen:

  1. advies over, en toetsing van de RI&E
  2. ziekteverzuimbegeleiding
  3. arbo ( arbeidsgezondheidskundig) spreekuur
  4. periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
  5. aanstellingskeuringen (indien dit in de rI&E is beschreven)

 

Kortom: deze bijstand hoeft straks niet langer meer verplicht te worden afgenomen van een arbodienst, deze dienstverlening mag ook door individuele deskundigen worden verleend. Daarbij moet dan wel bedacht worden dat in de Arbowetgeving een bepaling zal worden opgenomen dat de bijstand m.b.t. de RI&E bij voorkeur intern moet worden georganiseerd.