Maatwerk

Werkgevers krijgen vanaf 1 juli 2005 meer keuzemogelijkheden voor het organiseren van deskundige ondersteuning. Daarmee wordt het advies van de SER over arbodienstverlening nagenoeg geheel overgenomen.

 

Iedere organisatie kan straks een keuze maken. Je kunt kiezen voor de zogenaamde standaardregeling of voor de maatwerkregeling. Als je kiest voor de standaardregeling dan verandert er niks ten opzichte van de huidige situatie. Want je houdt dan het bestaande contract met de huidige arbodienst, of je kiest voor een andere arbodienst.

 

Kies je voor de maatwerkregeling dan heb je meer mogelijkheden. Maar er zijn wel twee voorwaarden verbonden aan deze maatwerkregeling.

 

  1. Je mag de maatwerkregeling alleen gebruiken in overeenstemming met de OR of de personeelsvertegenwoordiging (PVT), of nadat het in de CAO mogelijk is gemaakt.
  2. Je moet als organisatie bij de maatwerkregeling in elk geval een dienstverleningcontract afsluiten met een bedrijfsarts.

 

Let op: De bijstand met betrekking tot de RI&E moet bij voorkeur intern worden georganiseerd.